Download Soal Bahasa Jawa Kelas 3 SD Bab 1 Pasrawungan Dan Kunci Jawaban

Download Soal Bahasa Jawa Kelas 3 SD Bab 1 Pasrawungan Dan Kunci Jawaban

Kali ini Admin ingin membagikan Link Download Soal Bahasa Jawa Kelas 3 SD Bab 1 Pasrawungan Dan Kunci Jawaban yang dapat didownload dengan mudah dengan sekali klik. Keterangan soal :

Jumlah soal pilihan ganda : 25
Jumlah soal isian singkat : 10
Jumlah soal uraian : 5


Contoh-contoh soal di dalamnya :

1. Wajan iku perkakas kanggo ….
a. Nggodok banyu
b. Ngedang sega
c. Nggoreng-goreng
d. Mbakar iwak

2. Bayu pingin nyiduk sega. Bayu kudu gunakake ….
a. Sendok
b. Enthong
c. Irus
d. Piring

3. Panji : “Sapa bae sing arep melu lomba sesuk?”
Beni : “…………………………”
Wangsulan kang mathuk kanggo njangkepi pachelaton ing dhuwur yaiku ….
a. Sing arep melu lomba yaiku Silfi lan Nawang
b. Lombane sesuk ana ing kabupaten
c. Lombane bakal diadakake tanggal 20 Agustus 2018
d. Supaya bocah-bocah bisa tambah sregep sinahu

4. Santi : “……………………….”
Dina : “Amarga wingi aku lagi lara untu.”
Pitakonan kang mathuk kanggi njangkepi pachelaton in dhuwur yaiku ….
a. Kepriye wingi kowe ora mlebu sekolah?
b. Sapa wingi sing ora mlebu sekolah?
c. Geneya kowe wingi ora mlebu sekolah?
d. Ana ngendi kowe wingi ora mlebu sekolah?

5. Yoga lagi lara untu, banjur ibuke numbasake obat ana ing ….
a. Sekolah
b. Kantin
c. Sawah
d. Apotek

6. Para murid-murid lagi pada olahraga kabeh ana ing ….
a. Kelas
b. Kantorq
c. Lapangan
d. Perpustakaan

7. Ukara ing ngisor iki sing nganggo basa krama lugu yaiku ….
a. Bapak dhahar sega
b. Santi mundhut buku
c. Pakdhe tindak sawah
d. Panji ngombe jus

8. Ing …………… omahe Pak Santosa akeh wit-witan kang wes pada wuh lan kembang kang warna-warni.
Panggonan kang pas kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku ….
a. Kamar
b. Pekarangan
c. Teras
d. Pager

9. Simbah tindak peken
Ukara ing dhuwur bisa diowahke dadi ngoko alus kaya ….
a. Simbah lunga pasar
b. Simbah lunga peken
c. Simbah menyang peken
d. Simbah kesah peken

10. Ukara ing ngisor iki sing ngango basa ngoko alus yaiku ….
a. Andi durung teka
b. Rani mangan gedhang
c. Simbah wes sare
d. Deni tuku jajan

Jika ingin melihat soalnya dahulu secara lengkap ini linknya :
Soal Bahasa Jawa Kelas 3 SD Bab 1 Pasrawungan Dan Kunci Jawaban

Sedangkan berikut Link Downloadnya :

Download Soal Bahasa Jawa Kelas 3 SD Bab 1 Pasrawungan Dan Kunci Jawaban

Demikian Download Soal Bahasa Jawa Kelas 3 SD Bab 1 Pasrawungan Dan Kunci Jawaban. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk menambah wawasan dan latihan. Atau sebagai sumber referensi membuat soal. Jika ada link yang tidak aktif mohon komentarnya dibawah. Kemudian jika ada soal atau jawaban yang kurang tepat, maka besar harapan anda bersedia memberikan saran dan perbaikan kepada kami.

One thought on “Download Soal Bahasa Jawa Kelas 3 SD Bab 1 Pasrawungan Dan Kunci Jawaban

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 × two =