Kumpulan Soal UAS Kelas 4 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban

Kumpulan Soal UAS Kelas 4 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban

1. Soal UAS Matematika Kelas 4 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban
Keterangan soal :
Jumlah soal pilihan ganda = 25
Jumlah soal isian singkat = 10
Jumlah soal uraian = 5

Contoh soal-soal di dalamnya :

1. Angka 8 pada bilangan 578.650 adalah bernilai ….
a. 800.000
b. 80.000
c. 8.000
d. 8.000

2. Hasil dari 200 : 5 + 15 x 23 adalah ….
a. 40
b. 345
c. 275
d. 385

3. Ibu memberi 11 dus gelas, setiap dus berisi 12 gelas. Kemudian ada 25 gelas yang diberikan kepada tante sinta, maka sisa gelas yang dibeli ibu adalah ….
a. 107 gelas
b. 125 gelas
c. 117 gelas
d. 127 gelas

4. Pembulatan ke ratusan terdekar dari 12.345 adalah ….
a. 12.000
b. 12.320
c. 12.300
d. 10.300

5. Taksiran rendah ke ribuan terdekat dari 2.645 + 3.390 adalah ….
a. 5.000
b. 6.000
c. 7.000
d. 4.000

LIHAT SELENGKAPNYA >>

2. Soal UAS IPA Kelas 4 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban
Keterangan soal :
Jumlah soal pilihan ganda = 25
Jumlah soal isian singkat = 10
Jumlah soal uraian = 5

Contoh soal-soal di dalamnya :


1. Rangka manusia yang melindungi paru-paru dan jantung adalah ….
a. Rangka anggota gerak
b. Rangka diafragna
c. Rangka badan
d. Rangka tengkorak

2. Berikut yang bukan merupakan fungsi rangka dalam tubuh manusia adalah ….
a. Melindungi organ-organ tubuh yang penting
b. Tempat melekatnya otot dan daging
c. Sebagai alat peraba tubuh
d. Sebagai alat gerak tubuh

3. Contoh di bawah ini yang tidak termasuk penyakit atau gangguan yang terjadi pada tulang adalah ….
a. Tifus
b. Folio
c. Rakitis
d. Osteoporosis

4. Bagian pangkal lidah sangat peka terhadap rasa ….
a. Pahit
b. Asam
c. Manis
d. Asin

5. Alat pernafasan pada tumbuhan yang terdapat pada daun adalah ….
a. Fotosintesis
b. Stomata
c. Fotogenesis
d. Pembuluh Floem

LIHAT SELENGKAPNYA >>

3. Soal UAS IPS Kelas 4 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban
Keterangan soal :
Jumlah soal pilihan ganda = 25
Jumlah soal isian singkat = 10
Jumlah soal uraian = 5

Contoh soal-soal di dalamnya :


1. Keterangan dari gambar yang terdapat pada peta yang digunakan untuk mewakili setiap kenampakan alam dinamakan ….
a. Simbol peta
b. Penunjuk mata angin
c. Tema peta
d. Legenda peta

2. Laut yang memisahkan dua pulau dinamakan ….
a. Selat
b. Teluk
c. Tanjung
d. Samudra

3. Gambar laut pada peta diberi warna ….
a. Merah
b. Kuning
c. Hijau
d. Biru

4. Sungai terpanjang di Indonesia adalah sungai ….
a. Kapuas
b. Mahakam
c. Bengawan Solo
d. Musi

5. Kegunaan dari skala di antaranya adalah untuk ….
a. Memperbesar atau memperkecil gambar
b. Mencermati daerah dataran tinggi
c. Mengetahui arti simbol
d. Mengartikan warna-warna pada peta

LIHAT SELENGKAPNYA >>

4. Soal UAS PKN Kelas 4 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban
Keterangan soal :
Jumlah soal pilihan ganda = 25
Jumlah soal isian singkat = 10
Jumlah soal uraian = 5

Contoh soal-soal di dalamnya :

1. Sebuah kecamatan terdiri dari beberapa ….
a. Kabupaten
b. Camat
c. Desa
d. Provinsi

2. Kecamatan dipimpin oleh seorang ….
a. Bupati
b. Camat
c. Lurah
d. Kepala desa

3. Orang yang memimpin sebuah desa dinamakan ….
a. Kapolsek
b. Kepala Desa
c. Lurah
d. Perangkat desa

4. Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) terdiri atas orang-orang berikut, kecuali ….
a. Ketua Rukun Warga (RW)
b. Tokoh Masyarakat
c. Anggota DPRD

d. Pemuka agama

5. Masa jabatan kepala desa adalah …..
a. 5 tahun
b. 6 tahun
c. 7 tahun
d. 8 tahun

LIHAT SELENGKAPNYA >>


5. Soal UAS Bahasa Indonesia Kelas 4 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban
Keterangan soal :
Jumlah soal pilihan ganda = 25
Jumlah soal isian singkat = 10
Jumlah soal uraian = 5

Contoh soal-soal di dalamnya :


1. Suatu gambar yang menunjukkan tata letak dari desa, kota, sekolah, jalan, rumah atau sejenisnya disebut dengan ….
a. Denah
b. Globe
c. Petunjuk
d. Pengumuman

2. Denah sekolah menggambarkan letak ….
a. Rumah penduduk
b. Jalan desa
c. Ruangan di sekolah
d. Tempat duduk murid

3. Andi dan teman-temannya sedang membuat kerajinan.
Pemenggalan kata kerajinan yang tepat adalah ….
a. ke – ra – ji – nan
b. kera – ji – nan
c. ker – a – ji – nan
d. Ke – ra – jin – an

4. Kalimat berikut ini yang menggunakan kata baku yang tepat adalah ….
a. Rani membeli obat di apotik
b. Ibu membeli beras satu kwintal
c. Para atlit sedang latihan di lapangan
d. Kualitas barang di toko itu sangat bagus

5. Bu Lina sedang membakar sampah di depan rumah.
Bentuk pasif yang tepat dari  kalimat di atas adalah ….
a. Di depan rumah Bu Lina sedang membakar sampah
b. Sampah sedang dibakar Bu Lina di depan rumah
c. Sampah sedang terbakar di depan rumah Bu Lina

d. Bu Lina sedang di depan rumah membakar sampah


LIHAT SELENGKAPNYA >>

6 . Soal UAS PAI Kelas 4 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban

Keterangan soal :

Jumlah soal pilihan ganda = 25
Jumlah soal isian singkat = 10
Jumlah soal uraian = 5

Contoh soal-soal di dalamnya :

1. Sifat jaiz bagi Allah ialah sifat ….
a. Kewenangan atau kebebasan bagi Allah
b. Yang harus dimiliki Allah
c. Yang tidak boleh dimiliki Allah
d. Yang mungkin dimiliki Allah

2. Sifat jaiz Allah ada satu yaitu ….
a. Kekal abadi selamanya
b. Berbeda dengan makhluk ciptaan-Nya
c. Melakukan segala yang mungkin atau meninggalkannya
d. Berdiri sendiri tanpa bantuan makhluk-makhluknya

3. Allah menciptakan bumi dan langit serta segala isinya atas ….
a. Permintaan malaikat
b. Permintaan para Nabi
c. Usulan para malaikat langit
d. Kehendak-Nya sendiri

4. Terjadinya sesuatu di dunia ini atau tidak terjadinya sesuatu. Semua ini karena ….
a. Sifat wajib Allah  
b. Sifat mustahil Allah
c. Sifat jaiz Allah
d. Sifat mulia Allah

5.  Nabi Adam AS adalah nabi yang ….
a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Terakhir
7. Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban

Keterangan soal :

Jumlah soal pilihan ganda = 25
Jumlah soal isian singkat = 10
Jumlah soal uraian = 5

Contoh soal-soal di dalamnya :


1. Wong sing penggaweane ana ing sawah diarani ….
a. Nelayan
b. Petani
c. Pedagang
d. Dokter

2. Pak Diki dodolan ana ing pasar
Ukara ing dhuwur iku basa kramane ….
a. Pak Diki sadean wonten ing peken
b. Pak Diki tumbas wonten ing peken
c. Pak Diki piwulang wonten ing peken
d. Pak Diki tindak wonten ing peken

3. Wit pari jenenge damen, yen wit jagung jenenge ….
a. Glugu
b. Ros
c. Tebon
d. Sinuwun

4. Wedang kopi, gula Jawa
Aja lali, …..
Terusane parikan ing dhuwur sing pas yaiku ….
a. Gawa gula
b. Ndang diumbe
c. Karo kanca
d. Kudu mbayar

5. Tanduran sing ditandur ana ing tegakan sak liyane pari kaya jagung, kedhele lan kacang iku diarani ….
a. Palawija
b. Pala kesimpar
c. Pala kependhem
d. Pala kitri

LIHAT SELENGKAPNYA >>

8. Soal UAS Bahasa Inggris Kelas 4 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban
Keterangan soal :

Jumlah soal pilihan ganda = 25
Jumlah soal isian singkat = 10
Jumlah soal uraian = 5

Contoh soal-soal di dalamnya :


1. I have 105 marbles.
105 in text is ….
a. One hundred and fifteen
b. One hundred and five
c. One hundred and fifty
d. One five hundred

2.
Soal UAS Bahasa Inggris Kelas 4 SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban

Santi : “ What number is it?”
Bayu : “ It is number ….”
a. Five hundred and three seven 
b. Fifty hundred and thirty seven
c. FIve three seven
d. Five hundred and thirty seven

3. Two hundred and seventy four in number is ….
a. 247
b. 472
c. 274
d. 2.074

5. Keterangan soal : Jumlah soal pilihan ganda : 25 Jumlah soal isian singkat : 10 Jumlah soal uraian : 5 , Download Soal UAS Bahasa Inggris Kelas 4 SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban
Deni : “What is Andra’s hobby?
Rika : “Andra’s hobby is …..”
a. Reading
b. Painting
c. Fishing
d. Dancing

5. What is the number before six hundred and twenty?
a. Six hundred and ninteen
b. Six hundred and twelve
c. Six hundred and twenty nine
d. Six hundred and seventeen


LIHAT SELENGKAPNYA >>


*Dalam Proses 
9. Soal UAS SBK Kelas 4 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

9 + thirteen =