Soal Kalimat Perintah Lembar 2

 • Whatsapp
Kalimat Perintah 2
Kalimat Perintah 2

Keterangan Soal
Jumlah soal = 50 soal ( 2 x 25 soal)
Jenis soal = Pilihan Ganda
Soal Online = Tersedia (Tautan ada di bagian bawah)
File Download = Tersedia (Tautan ada di bagian bawah)

LEMBAR 2A

LENGKAPILAH KALIMAT PERINTAH DI BAWAH INI DENGAN MEMILIH JAWABAN YANG BENAR!

Bacaan Lainnya
 1. …… pintu itu!
  a. Tutuplah
  b. Tulislah
  c. Sapulah
  d. Minumlah

 2. …… jendela itu!
  a. Buanglah
  b. Minumlah
  c. Bukalah
  d. Tendanglah

 3. …… bola itu!
  a. Minumlah
  b. Tendanglah
  c. Tutuplah
  d. Bukalah

 4. …… roti itu!
  a. Bukalah
  b. Makanlah
  c. Tendanglah
  d. Sapulah

 5. …… jus jeruk itu!
  a. Sapulah
  b. Tutuplah
  c. Bukalah
  d. Minumlah

 6. …… lantai ini sampai bersih!
  a. Tendanglah
  b. Minumlah
  c. Sapulah
  d. Jemurlah

 7. …… sampah itu!
  a. Buanglah
  b. Makanlah
  c. Minumlah
  d. Tendanglah

 8. …… dasimu dengan baik!
  a. Minumlah
  b. Sapulah
  c. Pakailah
  d. Makanlah

 9. …… baju kotormu itu!
  a. Cucilah
  b. Makanlah
  c. Sapulah
  d. Minumlah

 10. …… rambutmu itu!
  a. Tendanglah
  b. Sapulah
  c. Makanlah
  d. Sisirlah

 11. …… kukumu itu!
  a. Sisirlah
  b. Potonglah
  c. Minumlah
  d. Cucilah

 12. …… bukumu itu!
  a. Bakarlah
  b. Nyalakanlah
  c. Bacalah
  d. Makanlah

 13. …… lampu di kamarmu!
  a. Nyalakanlah
  b. Sapulah
  c. Tendanglah
  d. Sisirlah

 14. …… tanaman agar subur!
  a. Pupuklah
  b. Sisirlah
  c. Makanlah
  d. Buanglah

 15. …… piring kotor itu!
  a. Sisirlah
  b. Cucilah
  c. Minumlah
  d. Nyalakanlah

 16. …… kamar tidurmu!
  a. Nyalakanlah
  b. Bakarlah
  c. Tendanglah
  d. Rapikanlah

 17. …… bunga mawarmu itu!
  a. Siramilah
  b. Sapulah
  c. Nyalakanlah
  d. Minumlah

 18. …… mangga yang jatuh itu!
  a. Pakailah
  b. Nyalakanlah
  c. Siramlah
  d. Ambillah

 19. …… sebelum makan!
  a. Potonglah
  b. Sisirlah
  c. Berdoalah
  d. Bakarlah

 20. …… salam sebelum masuk rumah!
  a. Bukalah
  b. Makanlah
  c. Ucapkanlah
  d. Ambillah

 21. …… pemandangan itu!
  a. Minumlah
  b. Ambilah
  c. Makanlah
  d. Lihatlah

 22. …… kipas angin itu!
  a. Hidupkanlah
  b. Makanlah
  c. Lihatlah
  d. Bukalah

 23. …… tali sepatumu dengan baik!
  a. Sisirlah
  b. Siramlah
  c. Tendanglah
  d. Ikatlah

 24. …… sandalmu ketika masuk rumah!
  a. Minumlah
  b. Buanglah
  c. Lepaslah
  d. Sisirlah

 25. …… bukumu ke dalam tas!
  a. Cucilah
  b. Sapulah
  c. Masukkanlah
  d. Bukalah

LEMBAR 2B

LENGKAPILAH KALIMAT PERINTAH DI BAWAH INI DENGAN MEMILIH JAWABAN YANG BENAR!

 1. Tutuplah …… rumahmu!
  a. Pintu
  b. Meja
  c. Buku
  d. Sepatu

 2. Sapulah …… sampai bersih!
  a. Kursinya
  b. Jendelanya
  c. Lantainya
  d. Kranya

 3. Buanglah …… pada tempatnya!
  a. Buku
  b. Sampah
  c. Sepedah
  d. Sepatu

 4. Makanlah …… sampai habis!
  a. Dasimu
  b. Topimu
  c. Jusmu
  d. Nasimu

 5. Cucilah …… sampai bersih!
  a. pohonnya
  b. Bajumu
  c. Nasimu
  d. Sampahmu

 6. Matikanlah …… di kamar itu!
  a. Baju
  b. Piring
  c. Lantai
  d. Lampu

 7. Petiklah …… yang sudah matang!
  a. Daun
  b. Pohon
  c. Mangga
  d. Buku

 8. Minumlah …… samapai habis!
  a. Piringmu
  b. Sendokmu
  c. Buburmu
  d. Susumu

 9. Hapuslah …… di papan tulis itu!
  a. Tulisan
  b. Penghapus
  c. Spidol
  d. Sepatu

 10. Letakkanlah …… di atas meja!
  a. Kursinya
  b. Sapunya
  c. Bukunya
  d. Sepatunya

 11. Pakailah …… barumu!
  a. Lemari
  b. Baju
  c. Pohon
  d. Kamar

 12. Ikatlah …… dengan rapi!
  a. Celanamu
  b. Dasimu
  c. Bajumu
  d. Topimu

 13. Kerjakanlah …… sebelum bermain!
  a. Penghapusmu
  b. Pensilmu
  c. Tugasmu
  d. Bukumu

 14. Berbicaralah dengan …… kepada ibumu!
  a. Marah
  b. Sopan
  c. Keras
  d. Teriak


 15. Cucilah …… sebelum makan!
  a. Tanganmu
  b. Telingamu
  c. Matamu
  d. Hidungmu

 16. Gosoklah …… saat mandi!
  a. Hidungmu
  b. Kukumu
  c. Gigimu
  d. Matamu

 17. Tendanglah …… ke arah gawang!
  a. Gawangnya
  b. Bolanya
  c. Raketnya
  d. Sepatunya

 18. Jagalah …… di sekolahmu!
  a. Pertengkaran
  b. Permusuhan
  c. Keramaian
  d. Kebersihan

 19. Letakkanlah …… di rak sepatu!
  a. Sepatumu
  b. Bajumu
  c. Bukumu
  d. Topimu

 20. Sapulah …… rumahmu sampai bersih!
  a. Halaman
  b. Atap
  c. Pagar
  d. Pintu

 21. Bawalah …… sebelum hujan!
  a. Sepatu
  b. Topi
  c. Payung
  d. Kacamata

 22. Pakailah …… saat keluar rumah!
  a. Penghapusmu
  b. Pensilmu
  c. Bukumu
  d. Maskermu

 23. Minumlah …… supaya lekas sembuh!
  a. Obatmu
  b. Gelasmu
  c. Piringmu
  d. Mangkokmu

 24. Angkatlah …… dari kakekmu itu!
  a. Radio
  b. Telepon
  c. Musik
  d. Televisi

 25. Sopanlah kepada semua …… !
  a. Bendera
  b. Orang
  c. Pagar
  d. Pintu

KUNCI JAWABAN
SOAL KALIMAT PERINTAH
LEMBAR 2A

 1. a. Tutuplah
 2. c. Bukalah
 3. b. Tendanglah
 4. b. Makanlah
 5. d. Minumlah
 6. c. Sapulah
 7. a. Buanglah
 8. c. Pakailah
 9. a. Cucilah
 10. d. Sisirlah
 11. b. Potonglah
 12. c. Bacalah
 13. a. Nyalakanlah
 14. a. Pupuklah
 15. b. Cucilah
 16. d. Rapikanlah
 17. a. Siramilah
 18. d. Ambillah
 19. c. Berdoalah
 20. c. Ucapkanlah
 21. d. Lihatlah
 22. a. Hidupkanlah
 23. d. Ikatlah
 24. c. Lepaslah
 25. c. Masukkanlah

KUNCI JAWABAN
SOAL KALIMAT PERINTAH
LEEMBAR 2B

 1. a. Pintu
 2. c. Lantainya
 3. b. Sampah
 4. d. Nasimu
 5. b. Bajumu
 6. d. Lampu
 7. c. Mangga
 8. d. Susumu
 9. a. Tulisan
 10. c. Bukunya
 11. b. Baju
 12. b. Dasimu
 13. c. Tugasmu
 14. b. Sopan
 15. a. Tanganmu
 16. c. Gigimu
 17. b. Bolanya
 18. d. Kebersihan
 19. a. Sepatumu
 20. a. Halaman
 21. c. Payung
 22. d. Maskermu
 23. a. Obatmu
 24. b. Telepon
 25. b. Orang

VARIASI SOAL LAIN

Soal Kalimat Perintah Lembar 1

Halaman Download

=> Download Soal Kalimat Perintah Lembar 2A
=> Download Soal Kalimat Perintah Lembar 2B

Halaman Soal Versi Online

=> Soal Online Kalimat Perintah Lembar 2A
=> Soal Online Kalimat Perintah Lembar 2B

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

12 + 20 =