Soal UAS Bahasa Jawa Online Kelas 6 SD Semester 1 ( Ganjil ) – Langsung Ada Nilainya

Soal UAS Bahasa Jawa Online Kelas 6 SD Semester 1 ( Ganjil ) – Langsung Ada Nilainya

Dalam postingan ini, Bimbel Brilian mempublikasikan latihan soal ulangan akhir semester berbentuk online. Latihan soal ulangan akhir sesemester ( UAS ) Online ini dibuat praktis dengan harapan bisa memudahkan putra-putri anda dalam belajar. Sehingga bisa menambah persiapan menjelang UAS yang akan tiba.

Keterangan soal ulangan akhir semester ganjil / gasal online :

Jenis soal online = Pilihan ganda
Jumlah soal online = 25 butir soal
Waktu mengerjakan = 60 menit
Bab / Materi Soal = Soal UAS Bahasa Jawa Online Kelas 6 SD Semester 1 ( Ganjil ) – Langsung Ada Nilainya

*Jika ingin melihat soalnya secara lengkap atau jika ingin mendownloadnya, berikut linknya ada di bawah ini :

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1 ( Ganjil ) dan Kunci Jawaban

Download Soal Bahasa Jawa PAI Kelas 6 SD Semester 1 ( Ganjil ) dan Kunci Jawaban

Di bawah ini adalah Soal UAS Bahasa Jawa Online Kelas 6 SD Semester 1 ( Ganjil ) – Langsung Ada Nilainya, kerjakanlah dengan teliti dan cermat agar mendapatkan hasil yang terbaik.

Cara mengerjakan soal online ini, cukup pilih jawabannya lalu klik tulisan ” KOREKSI JAWABAN ” di bagian paling bawah soal.

1. Bocah-boah lagi mloya-mlayu ing lapangan kidul desa.
Ukara ing dhuwur iku sing kalebu tembung dwilingga salin swara yaiku ….

 
 
 
 

2. Anak wedus jenenge cempe, yen anak sapi jenenge ….

 
 
 
 

3. Bayu, braja, maruta, pawana lan samirana iku dasanamane ….

 
 
 
 

4. Gagasan pokok kang dadi dhasaran kanggo ngembangake carita diarani ….

 
 
 
 

5. Babagan sing ora perlu dilaporke ing dalem nulis palaporan tulisan yaiku ….

 
 
 
 

6. Tanduran kang wite mrambat ing lemah iku diarani ….

 
 
 
 

7. Lemah kang dikanggokake nandur lan tetanen palawija utawa tanduran liyane diarani ….

 
 
 
 

8. I) Kembang jagung arane sinuwun
II) Kembang lombok arane gleges
III) Kembang cengkeh arane polong
IV) Kembang blimbing arane maya
Arane wit lan kembange sing bener ditunjukake nomer ….

 
 
 
 

9. Piranti sing digunakake petani methiki pari yaiku ….

 
 
 
 

10. Tuladha ukara tanggap ing ngisor iki yaiku ….

 
 
 
 

11. Tukang gawe barang saka kayu iku diarani ….

 
 
 
 

12. Roni iku bocahe isinan, ora kaya kanca-kancane.
Tembung isinan iku tegese ….

 
 
 
 

13. Bocah kui lungguhe antheng kitiran.
Tegese sanepa ing dhuwur yaiku ….

 
 
 
 

14. Rukun agawe santosa, crah ….
Paribasan ing dhuwur iku terusane sing bener yaiku ….

 
 
 
 

15. Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban
Aksara Jawa ing dhuwur iku unine ….

 
 
 
 

16. Ukara ing ngisor iki sing kalebu krama inggil yaiku ….

 
 
 
 

17. Basa ngoko lugu yaiku basa kang tembung-tembunge diucapake kanthi ngoko kabeh. Basa ngoko lugu iku ora panteng diucapake ….

 
 
 
 

18. Pakdhe nembe ngendhikan kalian Mas Ahmad sing ana kutha Surabaya kanthi sarana ….

 
 
 
 

19. Perangane layang kang nelakake ungah-ungguhe kang ngirim layang marang wong kang dikirimi diarani ….

 
 
 
 

20. Kembang kencur, gandha sedhep sandhing sumur
Kudu jujur, …..
Lanjutane parikan ing dhuwur yaiku ….

 
 
 
 

21. Perang Baratayudha iku perange Pandhawa kalian ….

 
 
 
 

22. Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban
Gambar wayang ing dhuwur iku jenenge ….

 
 
 
 

23. Gatekna macapat ing ngisor iki!

Gambuh
Laras Pelog Patet Barang

Sekar gambuh ping catur
Kang cinatur polah kang kalantur
Tanpa tutur katula-tula katali
Kadaluwarsa kapatuh,
Kapatuh pan dadi awon

Macapat ing dhuwur iku guru gatrane ana ….

 
 
 
 

24. Guru wilangan ing tembang macapat ing dhuwur yaiku ….

 
 
 
 

25. Saben panggonan iku nduwe cara utawa adat dhewe-dhewe
Ukara ing dhuwur iku paribasane ….

 
 
 
 

Demikian Soal UAS Bahasa Jawa Online Kelas 6 SD Semester 1 ( Ganjil ) – Langsung Ada Nilainya. Semoga bisa menambah motivasi ananda tercinta dalam belajar dalam mengasah kemampuannya. Bimbel Brilian juga berharap, anda berkenan memberikan koreksi dan saran apabila ada soal-soal di atas yang perntanyaan atau jawabannya yang mungkin kurang tepat. Agar latihan soal online yang disajikan di atas bisa menjadi lebih baik dan bagus. Terima kasih, semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

four × four =