Kumpulan Soal UAS Kelas 2 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban

Kumpulan Soal UAS Kelas 2 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban

1. Soal UAS Matematika Kelas 2 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban
Keterangan soal :
Jumlah soal pilihan ganda = 25
Jumlah soal isian singkat = 10
Jumlah soal uraian = 5

Contoh soal-soal di dalamnya :

1. 112 – 109 – 108 – 110 – 113 – 111
Urutan bilangan di atas dari yang terkecil yang benar adalah ….
a. 110 – 111 – 112 – 109 – 108 
b. 113 – 112 – 111 – 110 – 111
c. 108 – 109 – 110 – 111 – 112 – 113

2. 215 – 335 – 250 – 350 – 375
Urutan bilangan di atas dari yang paling besar yang benar adalah ….
a. 375 – 350 – 335 – 250 – 215
b. 375 – 335 – 350 – 250 – 215
c. 375 – 250 – 350 – 335 – 215

3. Tiga ratus lima puluh tujuh jika ditulis angka menjadi ….
a. 257
b. 375
c. 357

4. 245 ditulis menjadi ….
a. Dua ratus empat lima
b. Dua empat lima
c. Dua ratus empat puluh lima

5. Nilai 231 adalah ……. dari 189
a. Lebih besar
b. Lebih kecil
c. Sama dengan

LIHAT SELENGKAPNYA >>

2. Soal UAS IPA Kelas 2 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban
Keterangan soal :
Jumlah soal pilihan ganda = 25
Jumlah soal isian singkat = 10
Jumlah soal uraian = 5

Contoh soal-soal di dalamnya :


1. Gigi hewan digunakan untuk …
a. Menelan makanan
b. Mengunyah makanan
c. Mencium makanan

2. Bagian tumbuhan yang biasnya berwarna-warni adalah …
a. Bunga
b. Daun
c. Akar

3. Sayap digunakan oleh burung untuk …
a. Berenang
b. Melompat
c. Terbang

4. Kelinci awalnya bertubuh kecil lalu menjadi besar. Kelinci tersebut mengalami …
a. Pertumbuhan
b. Berkembangbiak

c. Kelahiran

5. Elang mempunyai …. untuk mencengkeram tikus.
a. Sayap
b. Cakar
c. Mata

LIHAT SELENGKAPNYA >>

3. Soal UAS IPS Kelas 2 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban
Keterangan soal :
Jumlah soal pilihan ganda = 25
Jumlah soal isian singkat = 10
Jumlah soal uraian = 5

Contoh soal-soal di dalamnya :


1. Foto keluarga harus disimpan dengan ….
a. Sembarangan
b. Rapi
c. Semaunya

2. Foto diri adalah contoh dokumen ….
a. Sekolah
b. Pribadi
c. Keluarga

3. Tempat menyimpan foto-foto keluarga yang jumlahya banyak adalah di dalam ….
a. Plastik kresek
b. Figura foto
c. Album foto

4. Lembaran yang ditulisi hasil nilai dari nilai-nilai ulangan sekolah dinamakan ….
a. Rapor
b. Ijazah
c. Piagam

5. Ketika seorang telah lahir maka akan dibuatkan ….
a. Akta Kelahiran
b. Akta tanah
c. Tanda lahir

LIHAT SELENGKAPNYA >>

4. Soal UAS PKN Kelas 2 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban
Keterangan soal :
Jumlah soal pilihan ganda = 25
Jumlah soal isian singkat = 10
Jumlah soal uraian = 5

Contoh soal-soal di dalamnya :


1. Warga yang hidup rukun maka meraka akan hidup dengan saling ….
a. Bersaing
b. Menolong
c. Bermusuhan

2. Ketika ada teman kita yang sedang bekelahi, maka sebaiknya kita mencoba untuk …
a. Menyoraki agar lebih seru
b. Membantu teman yang kita suka
c. Melerai mereka yang bertengkar

3. Hidup yang rukun akan meningkatkan rasa  ….
a. Persatuan
b. Semangat
c. Malas

4. Dengan tolong menolong maka pekerjaan bisa menjadi lebih …
a. Berat
b. Sangat berat
c. Ringan

5. Jika ada tetangga yang sedang kesusahan maka kita wajib untuk ….
a. Menolongnya semampu kita
b. Membiarkan orang lain menolongnya
c. Melaporkan kepada kepala desa

LIHAT SELENGKAPNYA >>

5. Soal UAS Bahasa Indonesia Kelas 2 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban
Keterangan soal :
Jumlah soal pilihan ganda = 25
Jumlah soal isian singkat = 10
Jumlah soal uraian = 5

Contoh soal-soal di dalamnya :


1. Bel masuk sekolah berbunyi
Doni dan teman-temannya segera …. kelas.
a. Meninggalkan
b. Masuk
c. Keluar

2. Rani selalu rajin belajar
Rani ingin menjadi …. kelas.
a. Ketua
b. Sahabat
c. Juara

3.
Soal UAS Bahasa Indonesia Kelas 2 SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban
kalimat yang tepat untuk menceritakan gambar di atas adalah ….
a. Danu sedang malas belajar
b. Danu sedang latihan mengerjakan soal
c. Danu sedang memotong kertas

4. Sinta tidak ingin dihukum oleh Bu guru
Maka ia selalu …
a. Datang terlambat
b. Pulang lebih dahulu
c. Berangkat tepat waktu

5.  Jika rajin belajar bisa membuat kita jadi pintar
Maka jika tidak rajin belajar bisa membuat kita menjadi ….
a. Bodoh
b. Semangat
c. Sangat pintar

LIHAT SELENGKAPNYA >>

Keterangan soal :

Jumlah soal pilihan ganda = 25

Jumlah soal isian singkat = 10

Jumlah soal uraian = 5


Contoh soal-soal di dalamnya :


1. Huruf hijaiyah jumlahnya ada …
a. 19
b. 29
c. 39


3. jika huruf hijaiyah diberi tanda kasrah
maka huruf tersebut berbunyi …
a. u
b. i
c. a

3. tanda garis lurus di atas huruf hijaiyah dinamakan …
a. kasrah
b. dhammah
c. fathah

4.
Soal UAS PAI Kelas 2 SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban
huruf di atas dibaca …
a. jamala
b. jamilu
c. jumila

5. huruf hijaiyah ke-13 adalah …
a. ﺝ
b. ﻅ

c. ﺵ2. Soal UAS Bahasa Inggris Kelas 2 (Dua) SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban
Keterangan Soal :
Jumlah Soal Pilihan Ganda : 25
Jumlah Soal Isian Singkat : 15
Jumlah Soal Uraian : –

Contoh-contoh soal di dalamnya :

1. Selamat siang, Rina
The english sentece is …
a. Good morning, Rina
b. Good evening, Rina
c. Good afternoon, Rina

2. Andi : “How are you?”
Sinta : “ …. “
a. I am Sinta
b. I am fine
c. My nama is Sinta

3. Good morning in indonesian is …
a. Selamat malam
b. Selamat siang
c. Selamat pagi

4. Senang bertemu denganmu.
The English sentence is …
a. How are you
b. Nice to meet you
c. Good night friends

5. I have …. book.
a. a
b. an
c. are

LIHAT SELENGKAPNYA >>


8. Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban

Keterangan Soal :
Jumlah Soal Pilihan Ganda : 25
Jumlah Soal Isian Singkat : 15
Jumlah Soal Uraian : –

Contoh-contoh soal di dalamnya :

1. Sedulurku lanang sing lahire sakwise aku yaiku …
a. kakang
b. mbakyu
c. adhi

2. ibu tindak peken. basa ngokone yaiku …
a. ibu lunga sekolah
b. ibu lunga sawah
c. ibu lunga pasar


3. bapakke ibuku iku …
a. embah putri
b. embang kakung
c. pakdhe

4. joko : “sapa jenengmu?”
rani : “ ……”
a. jenengku rani
b. aku saka semarang

c. jenengmu joko

5. … regane bukumu
cecak-cecak ing dhuwur iku isine sing bener yaiku …
a. kepriye
b. pira
c. sapa

LIHAT SELENGKAPNYA >>

*Dalam Proses 

9. Soal UAS SBK Kelas 6 SD Semester 2 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

one × 5 =

1 Komentar