Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 ( Ganjil ) Dan Kunci Jawaban

  • Whatsapp

A. WENEHANA TANDHA PING ( X ) AKSARA A , B UTAWA C SANGAREPE PRATELAN SING BENER!

1. Sedulurku lanang sing lahire sakwise aku yaiku …
a. kakang
b. mbakyu
c. adhi

2. bapakke ibuku iku …
a. embah putri
b. embang kakung
c. pakdhe

3. ibu tindak peken. basa ngokone yaiku …
a. ibu lunga sekolah
b. ibu lunga sawah
c. ibu lunga pasar

4. … regane bukumu
cecak-cecak ing dhuwur iku isine sing bener yaiku …
a. kepriye
b. pira
c. sapa

5. joko : “sapa jenengmu?”
rani : “ ……”
a. jenengku rani
b. aku saka semarang
c. jenengmu joko

6.
Soal Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 ( Ganjil ) Dan Kunci Jawaban
wayang sing irunge dawa lan awake gedhe dhuwur yaiku …
a. semar
b. bagong
c. petruk

7. wong sing ngelakokake wayang iku arane …
a. guru
b. dhalang
c. sinden

8. ningsih lagi teka saka sekolah . kosok baline teka yaiku …
a. wangsul
b. mlebu
c. lunga

9. gamelan sing carane ngunekake kudu disebul
lan digawe saka pring yaiku …
a. suling
b. gong
c. bonang

10.  rahmad saiki wes kelas telu
pitakon andhedhasar wangsulan ing dhuwur iku sing bener yaiku …
a. saiki rahmad bijine pira?
b. saiki rahmad wes mulih durung?
c. saiki rahmad wes kelas pira?

11.  bu guru – buku – ngasta – gambar
tatanan tembung ing dhuwur iku sing bener yaiku …
a. buku gambar ngasta bu guru
b. bu guru ngasta buku gambar
c. gambar buku bu guru ngasta

12. sendok garpu lan piring iku piranti kanggo …
a. adus
b. turu
c. mangan

13. tandurane kudu disirami supaya bisa urip …
a. mati
b. subur
c. layu

14. dadi murid sing apik yen diwulang guru kudu ….
a. rame dewe
b. krunguake
c. sakpenake

15. aku piranti sing bentuke bisa bunder lan kotak
aku dipasang ing tembok uga ing tangan
aku kanggo nuduhake wektu
aku yaiku …
a. pit
b. buku
c. jam

16. punakawan sing diarane kanthong bolong yaiku …
a. gareng
b. semar
c. petruk

wacanen pachelaton ing ngisor iki
sinta : koe saka ngendi yuk?
ayuk : aku saka perpustakaan.
sinta : kowe mang mbi sapa?
ayuk : aku lunga mbi dini lan ratih
sinta : kapan-kapan aku hijak ya yuk
ayuk : iya sin, muga-muga bae aku eling

17. ayuk bar lunga saka …
a. perpustakaan
b. sekolah
c. omahe sinta

18. sapa bae kancane ayuk sing dijak lunga perpustakaan?
a. sinta lan ratih
b. sinta lan dini
c. dini lan ratih

19. yen ketemu karo bu guru ing wayah esuk kudu ngaturake …
a. sugeng dalu
b. sugeng injing
c. sugeng siang

20. yen arep lewat ing ngarepe wong liya kudu ngaturake …
a. nyuwun pamit
b. nyuwun sewu
c. nyuwun ngapura

21. wong sing ora gelem nyambut gawe iku diarani …
a. pinter
b. sregep
c. kesed

22. ningrum nembe mangan roti
ukara ing dhuwur iku jejere yaiku …
a. ningrum
b. mangan
c. roti

23. gugur gunung iku padha artine karo …
a. nandur pari
b. gotong royong
c. godong jati tiba

24. bapak wes teka
ukara ing dhuwur basa kramane yaikut …
a. bapak dereng wangsul
b. bapak sampun tindak
c. bapak sampun wangsul

25. wujudku akeh sing bentuke kothak
aku digawe saka kayu
aku nduwe sikil papat
aku kanggo lungguhan

Batangane tembung-tembung ing dhuwur iku yaiku …
a. meja
b. sapi
c. kursi

Jika ingin mendownload soal ini, berikut linknya :
Jika ingin mengerjakan soal pilihan gandanya secara online dengan langsung ternilai secara online, silahkan dicoba :


B. ISINANA CECAK-CECAK ING NGISOR IKI KANTHI WANGSULAN KANG BENER!

1. mbakyune bapakku iku diarani …
2. embah kakung iku …. wong tuwaku
cecak-cecak ing dhuwur iku isine sing bener yaiku ….
3. bar udan lemahe dadi teles
kosokbaline teles yaiku …
4. anake semar sing cendhek lan cilik, mripate mlolo kera,  tangane thekle lan sikile pincang yaiku …
5. waja – gerah – simbah – nembe
tatanan tembung ing dhuwur iku sing bener yaiku …
6. bayu sregep sinau supaya dadi bocah sing …
7. punakawan iku jumlahe ana …
8. sugeng dalu pak guru
tembung ing dhuru iku diucapake yen ketemu pak guru ing wayah ….
9. bocah sing dnwe watak jujur iku yen omongan ora gelem …
10. tukang neglakokake delman iku arane …

C. ISINANA CECAK-CECAK ING NGISOR IKI KANTHI WANGSULAN KANG BENER!

1. apa tegese tembung ing ngisor iki
a. kakang
b. mbakyu
c. Pakdhe
wangsulan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. golekana kosok baline tembung-tembung ing ngisor iki :
a. gampang
b. lali
c. larang
wangsulan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. tatanen tembung-tembung ing ngisor iki dari ukara kang bener
a. tuku – aku – tas
b. dina – wes – senin – saiki  
c. jam – ibu – kondur – pitu
wangsulan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. tulisana penggaweane wong-wong ing ngisor iki
a. pilot
b. sopir
c. masinis
d. nahkoda
Wangsulan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. tulisen tembung-tembung ing ngisor iki nganggo basa krama
a. bapak lagi adus
b. simbang njaluk kopi
c. ibu lagi lunga pasar
wangsulan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jika ingin mendownload soal ini, berikut linknya :
Jika ingin mengerjakan soal pilihan gandanya secara online dengan langsung ternilai secara online, silahkan dicoba :


KUNCI JAWABAN SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 1
BAHASA JAWA KELAS 2 SD

A. JAWABAN

1. c. adhi
2. b. embang kakung
3. c. ibu lunga pasar
4. b. pira
5. a. jenengku rani
6. c. petruk
7. b. dhalang
8. c. lunga
9. a. suling
10. c. saiki rahmad wes kelas pira?
11. b. bu guru ngasta buku gambar
12. c. mangan
13. b. subur
14. b. krunguake
15. c. jam
16. c. petruk
17. a. perpustakaan
18. c. dini lan ratih
19. b. sugeng injing
20. b. nyuwun sewu
21. c. kesed
22. a. ningrum
23. b. gotong royong
24. c. bapak sampun wangsul
25. c. kursi

B. JAWABAN

1. budhe
2. bapakke
3. garing
4. gareng
5. simbah nembe gerah waja
6. pinter
7. 4 ( papat )
8. wengi
9. ngapusi / goroh
10. kusir

C. JAWABAN

1. tegese tembung ing ngisor iki yaiiku :
a. kakang = sedulur lanang kang lahire luwih dhisik
b. mbakyu = sedulur wadon kang lahire luwih dhisik
c. Pakdhe = kakange bapak utawa ibu

2. kosok baline tembung-tembung ing ngisor iki :
a. gampang = angel
b. lali = eling
c. larang = murah

3. tatanen tembung-tembung ing ngisor iki dari ukara kang bener
a. tuku – aku – tas = aku tuku tas
b. dina – wes – senin – saiki = saiki wes dina senin
c. jam – ibu – kondur – pitu = ibu kondur jam pitu

4. tulisana penggaweane wong-wong ing ngisor iki
a. pilot = wong kang penggaweane ngelakokake montor mabur
b. sopir = wong kang penggaweane ngelakokake bus utawa mobil
c. masinis = wong kang penggaweane ngelakokake sepur
d. nahkoda =  wong kang penggaweane ngelakokake kapal

5. tulisen tembung-tembung ing ngisor iki nganggo basa krama
a. bapak lagi adus = bapak nembe siram
b. simbang njaluk banyu = simbah nyuwun toya
c. ibu lagi lunga pasar = ibu nembe tindak pasar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

two × 4 =