Kumpulan Soal UAS / UKK Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 Semester 2 Dan Kunci Jawaban

Kumpulan Soal UAS / UKK Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 Semester 2 Dan Kunci Jawaban

1. Soal UAS / UKK Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2 Dan Kunci Jawaban

Keterangan Soal :
Jumlah soal pilihan ganda = 25
Jumlah soal isian singkat = 10
Jumlah soal uraian = 5

Contoh-contoh soal di dalamnya :

Wacanan kanggo nomer 1- 5

budi tangi turu jam lima esuk
  sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare
  Jam enem budi banjur adus
  Sakwise adus budi terus sarapan
  Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane
  budi mangkat sekolah bareng konco-koncone

1. sapa sing diterangake ing cerita dhuwur iku …
a. wong tuane budi
b. budi
c. kancane budi

2. budi tangi turu jam …
a. setengah pitu
b. jam enem
c. jam lima

3. sakwise adus budi banjur …
a. pamitan
b. sarapan
c. mangkat sekolah

4. kapan budi pamitan karo wong tuane
a. jam setengah pitu
b. jam enem esuk
c. jam pitu

5. budi mangkat sekolah karo …
a. konco-koncone
b. wong tuane

c. dewekan2. Soal UAS / UKK Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 2 Dan Kunci Jawaban

Keterangan Soal :
Jumlah soal pilihan ganda = 25
Jumlah soal isian singkat = 10
Jumlah soal uraian = 5

Contoh-contoh soal di dalamnya :

1. Kucing – iwak – mangan – ana
Urutan sing bener yaiku …
a. Kucing mangan ana iwak
b. Ana iwak mangan kucing
c. Ana kucing mangan iwak

2. Pandhwa iku cacahe ana ….
a. 5
b. 4
c. 3

3. Pandhawa sing kembar jenenge yaiku …
a. Janaka lan arjuna
b. nakula lan Sadewa
c. Werkudara lan Gatutkaca

4. Pandhawa sing paling rupane bagus dewe yaiku …
a. Janaka
b. Nakula
c. Sadewa

5. Punakwan sing awake lemu dewe yaiku ….
a. Semar
b. Gareng

c. Petruk3. Soal UAS / UKK Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 2 Dan Kunci Jawaban

Keterangan Soal :
Jumlah soal pilihan ganda = 25
Jumlah soal isian singkat = 10
Jumlah soal uraian = 5

Contoh-contoh soal di dalamnya :

Wacanan kanggo nomer 1 – 3

  Dina senin wingi Sofa dolanan layangan mbi Rudi lan Wawan. Cah telu iku dolanaan layangan ana ing ratan. Saking senenge dolanan, ujug-ujug ana mobil sing lewat banter. Bocah telu iku ameh ketabrak. Nanging sopir mobile untung wae iso mandekake mobile kanthi cepet. Sahingga cah telu iku ora ana sing ketabrak. Bocah telu iku langsung diseneni pak sopire. Dikandani nek dolanan layangan ora oleh nang ratan.

1. Sapa sing dolanan layangan nang ratan ?
a. Sofa
b. Wawan
c. Rudi
d. Sofa, Rudi lan Wawan

2. Kenapa Pak Sopir nyeneni Sofa, Rudi lan Wawan?
a. Sebabe mobile rusak kena layangan.
b. Sebabe cah telu iku dolanan layangan nang ratan
c. Sebabe pak sopire kena bolah layangan
d. Sebabe nang ratan ora ana mobil lewat

3. Yen dolanan layangan iku becike ana ing ….
a. Ratan sepi
b. Ratan cilik
c. Tengah sawah
d. Lapangan

4. Kembang jagung iku arane jeprak. Yen kembang jambu arane ….
a. Mayang
b. Karuk
c. Pentil
d. Gadhing

5. Anak kebo arane gudel. Yen anak gajah arane ….
a. Cempe
b. Gogor
c. Bledug

d. Pedet4. Soal UAS / UKK Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 2 Dan Kunci Jawaban

Keterangan Soal :
Jumlah soal pilihan ganda = 25
Jumlah soal isian singkat = 10
Jumlah soal uraian = 5

Contoh-contoh soal di dalamnya :

1. Paribasan bathok bolu isi madu tegese ….
a. Wong pinter nanging sombong
b. Wong bodo nanging asor
c. Wong asor nanging sugih kapinteran
d. Wong sing pinter nanging ora gelem kekancan

2. Kembang jagung arane sinuwun, yen kembang kanthil arane …
a. Karuk
b. Dangu
c. Gading
d. Maya

3. Sebutan pancuran kapit sendang iku kanggo ….
a. Anak telu lanang kabeh
b. Anak telu, wadon lanang wadon
c. Anak telu, lanang wadon lanang
d. Anak telu wadon kabeh

4. Anak loro lanang kabeh diarani ….
a. Ontang-anting
b. Uger-uger lawang
c. Sendang kapit pancuran
d. Pancuran kapit sendang

5. Anak macan kuwi arane ….
a. Bledug
b. Gogor
c. Piyek

d. Cempe5. Soal UAS / UKK Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2 Dan Kunci Jawaban

Keterangan Soal :
Jumlah soal pilihan ganda = 25
Jumlah soal isian singkat = 10
Jumlah soal uraian = 5

Contoh-contoh soal di dalamnya :

1. Pakdhe uwis ngombe banyune
Yen dikramake dadi ….
a. Pakdhe sampun ngombe banyunipun
b. Pakdhe sampun ngunjuk toyanipun
c. Pakdhe sampun mundut yatranipun
d. Pakdhe sampun nyambut yatranipun

2. Woh jati arane ….
a. Karuk
b. Besusu
c. Janggleng
d. Kolang-kaling

3. Rani iku nek mlaku banter, nanging nek Dini iku mlakune alon kaya ….
a. Sepur
b. Kilat
c. Keyong
d. Kucing

4. Pak Danu wes wegah ngomongi Adi, amerga Adi kui bocah sing kaku atine.
Kaku atine iku artine ….
a. Gampang nesu
b. Angel dikandani
c. Seneng bantah
d. Ora gelem ngomong

5. Piranti ing ngisor iki sing ora kalebu gamelan yaiku ….
a. Gambang
b. Gong

c. Biola


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

twenty + two =