ARANE WIT, PENTIL, WOH, ISI, GODONG LAN KEMBANG

  • Whatsapp
ARANE WIT, PENTIL, WOH, ISI, GODONG LAN KEMBANGARANE WIT

1. Wit aren arane ruyung
2. Wit gedhang aranE debog
3. Wit jagung arane tebon
4. Wit jambe arane pucang
5. Wit jati enom arane jangglengan
6. Wit kacang arane rendeng
7. Wit kapuk arane randhu
8. Wit krambil arane glugu
9. Wit mlinjo arane so, bego
10. Wit pari arane damen
11. Wit pohung arane bonggol
12. Wit pring enom arane bung
13. Wit pring tuwa arane bungkilan
14. Wit siwalan arane tal
15. Wit telo arane lung

ARANE PENTIL

1. Pentil asem arane cempaluk
2. Pentil duren arane belem
3. Pentil jagung arane janter
4. Pentil jambe arane bleber
5. Pentil jambu arane karuk
6. Pentil kacang arane besengut
7. Pentil krambil arane blubuk, cengkir, degan
8. Pentil kweni, pakel arane gendheyo
9. Pentil Lombok arane cangar
10. Pentil manggis arane blibar
11. Pentil nangka arane babal
12. Pentil pelem arane pencit
13. Pentil pete arane pendul
14. Pentil randhu arane plencing
15. Pentil semangka arane plonco
16. Pentil so arane kroto
17. Pentil timun arane serit

ARANE WOH

1. Woh aren arane kolang-kaling
2. Woh bengkoang arane besusu
3. Woh cengkeh arane polong
4. Woh dhadhap arane blendhung
5. Woh embang arane krandhing
6. Woh gembili arane katak
7. Woh jati arane janggleng
8. Woh jambe arane jebung
9. Woh kanthil arane gendhek
10. Woh kelor arane klenthang
11. Woh kesambi arane kecacil
12. Woh kluwek arane pocung
13. Woh pandhan eri arane padhaga
14. Woh so arane mlinjo
15. Woh tal arane siwalan
16. Woh turi arane klentang
17. Woh uwi arane katak
18. Woh widara putih arane anyang

ARANE ISI

1. Isi asem arane klungsu
2. Isi cipira rane botor
3. Isi duren arane pongge
4. Isi jambe arane jebug
5. Isi jambu arane jebug
6. Isi jati arane janggleng
7. Isi kapas arane wuku
8. Isi kates arane trempos
9. Isi kesambi arane kecacil
10. Isi kluwek arane pocung
11. Isi kluwih arane bethem
12. Isi krambil arane kenthos
13. Isi mlinjo arane klathak
14. Isi nangka arane beton
15. Isi pelem arane pelok
16. Isi randu arane klentheng
17. Isi salak arane kenthos
18. Isi sawo arane kecik
19. Isi semangka arane kuwaci

ARANE GODONG

1. Godhong aren arane dliring
2. Godhong asem arane sinom
3. Godhong awar-awar arane dongeng
4. Godhong cipir arane cethethet
5. Godhong cekuk arane sriwadari
6. Godhong cocor bebek arane tiba urip
7. Godhong dhadhap arane tawa
8. Godhong gebang arane kajang
9. Godhong gedhang enom arane pupus
10. Godhong gedhang tua arane ujungan
11. Godhong gedhang garing arane klaras
12. Godhong ijon-ijonan arane dingkik
13. Godhong iler arané sisikbang
14. Godhong jambe arane procot, dedel
15. Godhong jarak arane bledheg
16. Godhong jarak kebo arane lomah – lamah
17. Godhong jati arane jompong
18. Godhong jipang arane bethethet
19. Godhong kacang brol arane rending
20. Godhong kacang lanjaran arane lembayung
21. Godhong kara arane brobos
22. Godhong kates arane gampleng
23. Godhong kecipir arane cethethet
24. Godhong kemladheyan arane kumuda
25. Godhong kêtela rambat arane jlegor
26. Godhong kelor arane limaran / sapu jagad
27. Godhong kimpul (tales) arane lumbu
28. Godhong kimpul alas arane kombang
29. Godhong kluwi arane kleyang
30. Godhong krambi enom arane janur
31. Godhong krambil tuwa arane blarak
32. Godhong lempuyang arane lirih
33. Godhong Lombok arane sabrang
34. Godhong mlinjo arane eso
35. Godhong pari arane damen
36. Godhong pring arane elarmanyura
37. Godhong pohung arane kopral
38. Godhong randu arane baladewa
39. Godhong semangka arane gudha
40. Godhong siwalan arane lontar
41. Godhong tebu garing arane rapak
42. Godhong tebu teles arane momol
43. Godhong tela arane jlegor
44. Godhong turi arane pethuk, sampar  angin
45. Godhong waluh arane lomah – lamah
46. Godhong widara putih arane trawas
47. Godhong wuni arane major

ARANE KEMBANG

1. kembang aren arane dangu
2. kembang blimbing arane maya
3. kembang blutru arane montro
4. kembang cengkeh arane polong
5. kembang cubung arane torong
6. kembang dhadhap arane celung
7. kembang duren arane dlongop
8. kembang ganyong arane puspanyidra
9. kembang garut arane grameng
10. kembang gebang arane kranding
11. kembang gedhang arane ontong (tuntut)
12. kembang gembili arane seneng
13. kembang jagung arane sinuwun
14. kembang jambe arane mayang
15. kembang jambu arane karuk
16. kembang widara putih arane rajasa
17. kembang jarak arane juwis
18. kembang jati arane janggleng
19. kembang jengkol arane kecuwis
20. kembang kacang arane besengut
21. kembang kanthil arane gadhing
22. kembang kapas arane kadi
23. kembang kara arane kepek
24. kembang kecipir arane cethethet
25. kembang kelor arane limaran
26. kembang kemlanding arane jedhidhing
27. kembang kencur arane sedhet
28. kembang kimpul arane pancal
29. kembang kluwih arane onthel
30. kembang kopi arane blanggreng
31. kembang kerambil arane manggar
32. kembang krokot arane naknik
33. kembang lamtoro arane jedhidhing
34. kembang lombok arane menik
35. kembang mlinjo arane uceng (kroto)
36. kembang nangka arane angkup
37. kembang nipah arane dongong
38. kembang pandhan arane pundhak
39. kembang pace arane nyrewenteh
40. kembang pete arane pandul
41. kembang pohong (tela) arane ingklik
42. kembang pring arane krosak
43. kembang randhu arane karuk
44. kembang salak arane ketheker
45. kembang suruh arane drenges
46. kembang tebu arane glagah

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

16 − 7 =