20 Contoh Ukara Tanduk Lan Tanggap

20 Contoh Ukara Tanduk Lan TanggapContoh Ukara Tanduk dadi Ukara Tanggap

Tuladha 1 :
Ukara tanduk : Joko mangan gedang
Ukara tanggap : Gedang dipangan Joko

Tuladha 2 :
Ukara tanduk : Budi tuku buku
Ukara tanggap : Buku dituku Budi

Tuladha 3 :
Ukara tanduk : Rini numpak sepur
Ukara tanggap : Sepur ditumpaki Rini

Tuladha 4 :
Ukara tanduk : Ibu nandur pari
Ukara tanggap : Pari ditandur Ibu

Tuladha 5 :
Ukara tanduk : Adik ngumbe banyu putih
Ukara tanggap : Banyu putih diumbe Adik

Tuladha 6 :
Ukara tanduk : Bapak maos koran
Ukara tanggap : Koran diwaos Bapak

Tuladha 7 :
Ukara tanduk : Susi lagi nyaponi latare
Ukara tanggap : Latare lagi disaponi Susi

Tuladha 8 :
Ukara tanduk : Ula nyokot sikile Budi
Ukara tanggap : Sikile Budi dicokot Ula

Tuladha 9 :
Ukara tanduk : Santi nggawa semangka
Ukara tanggap : Semangka digawa Santi

Tuladha 10 :
Ukara tanduk : Bocah-bocah lagi menek wit blimbing
Ukara tanggap : Wit blimbing lagi dipenek bocah-bocah

Tuladha 11 :
Ukara tanduk : Jono lagi nyekel pitike
Ukara tanggap : Pitike lagi dicekel Jono

Tuladha 12 :
Ukara tanduk : Pak Amir lagi nyembelih weduse
Ukara tanggap : Weduse lagi disembelih Pak Amir

Tuladha 13 :
Ukara tanduk : Marsono lagi njupuk duwite
Ukara tanggap : Duwite ladi dijupuk marsono

Tuladha 14 :
Ukara tanduk : Sinta lagi ngresiki kelas
Ukara tanggap : Kelas lagi diresiki Sinta

Tuladha 15 :
Ukara tanduk : Adik lagi nganggo klambi anyare
Ukara tanggap : Klambi anyare lagi dienggo Adik

Tuladha 16 :
Ukara tanduk : Ibu lagi mateni radione
Ukara tanggap : Radione lagi dipateni Ibu

Tuladha 17 :
Ukara tanduk : Andi nabrak wit pelem
Ukara tanggap : Wit pelem ditabrak Andi

Tuladha 18 :
Ukara tanduk : Kucinge mangan iwak
Ukara tanggap : Iwak dipangan Kucinge

Tuladha 19 :
Ukara tanduk : Bagas lagi nguculi taline
Ukara tanggap : Taline lagi diuculi Bagas

Tuladha 20 :
Ukara tanduk : Agus lagi nyinauni bukune
Ukara tanggap : Bukune lagi disinauni Agus

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

17 + 3 =

1 Komentar