64 CONTOH KERATA BASA

64 CONTOH KERATA BASA

Kerata basa yaiku ereta basa utawa jarwa dhosok yaiku negesi tembung kapirid saka wancahan wandane, utawa nguthak-athik tembunge supaya mathuk.


Tuladha Kerata Basa :

1 Anak : Karep apa-apa kudu ana lan enak.
2 Bapak : Bap apa-apa pepak
3 Batur : Embat-embating tutur
4 Bocah : Mangan kaya kebo, gaweyane ora kecacah.
5 Brekat : Dideleh mak breg terus diangkat
6 Buta : Kalbu sing ora ditata
7 Cangkem : Yen ora dicancang ora mingkem.
8 Cangkir : Kanggo nyancang pikir
9 Cengkir : Kencenge pikir
10 Dhalang : Ngudhal piwulang
11 Denawa : Ngeden hawa ngumbar hawa napsu
12 Desember : Gedhe-gedhene sumber
13 Dongeeng : Dipaido ora mengeng
14 Garwa : Sigaraning nyawa
15 Garbu : Yen ora mbegar ora iso mlebu
16 Gedhang : Saged padhang, digeget bar madhang.
17 Gerang : Segere wis arang-arang
18 Guru : Digugu lan ditiru
19 Gusti : Bagusing ati
20 Januari : Hujan saben ari

( Lihat juga : Soal PAI Kelas 5 SD Bab Nabi dan Rosul Dilengkapi Kunci Jawaban )

21 Kaji         : Tekade siji
22 Kathok : Diangkat sitok-sitok
23 Kodhok : Teka-teka ndhodhok.
24 Kotang : Sikute diutang
25 Krikil : Keri ing sikil
26 Kupat : Ngaku lepat
27 Kuping : Kaku njepiping
28 Kupluk : Kaku nyempluk
29 Kursi : Yen diungkurake banjur isi
30 Ludruk : Gulune gelo-gelo, sikile gedrug-gedrug
31 Maling : Njipuk amale wong sing ora eling
32 Mantu : Dieman-emani meksa metu
33 Maratuwa : Mara-mara ketemu tuwa
34 Nopember : Ana sumber
35 Ngelmu : Angele yen durung ketemu
36 Oktober : Untub-untube sumber
37 Pebruari : Yen mepe mburu ari
38 Piring : Sepi yen miring
39 Prawan : Yen pepara (leelungan) kudu wayah awan
40 Saru : Kasar lan keliru
41 Sejarah : Sejan ngarah (yen dina riaya/Idul Fitri)
42 Sekuter : Sambi sendheku mlayu banter.
43 Sepuh : Sabdane ampuh
44 Setir : Senajang singset tetep bisa muntir
45 Simah : Isine omah
46 Sinom : Isih enom
47 Sirah : Isine rah
48 Siti : Isine bulu bekti
49 Sopir : Yen ngaso mampir (ing warung).
50 Sruwal : Saru yen nganti uwal
51 Sulap : Yen kesusu bakal ketilap.
52 Tandur : Nata karo mundur
53 Tapa : Tatane kaya wong papa
54 Tarub : Ditata supaya katon murub
55 Tayub : Ditata supaya katon guyub
56 Tebu : Antebe kalbu
57 Tepas : Titip napas
58 Tumpeng : Tumindak sing lempeng
59 Tuwa : Untune wis rowa, ngenteni metune nyawa
60 Ukir : Ukurane pikir
61 Wanita : Wani ditata
62 Wedang : Dianggo gawe kadang
63 Wedhus : Suwe ora tau adus
64 Weteng : Ruwet tur peteng


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 × one =

1 Komentar