40 CONTOH SANEPA

40 Contoh Sanepa


Sanepa yaiku unen-unen kang duweni teges mbangetake, lan nganggo tembung kosok balen. Sanepa kedadean saka tembung watak (kata sifat) kasambung tembung aran (kata benda).


Tuladha Sanepa :
1. Ambune arum jamban : Ambune banger
2. Awake kuru semangka : Awake lemu banget
3. Awake lemu biting : Awake kuru banget
4. Balunge aros debok : Balunge empuk banget
5. Banyune bening peceren : Banyune butheg banget
6. Barange aji dodhong garing : Barange ora aji banget
7. Bobote abot kapuk : Bobote entheng banget
8. Bobote bot merang segendheng : Bobote etheng banget
9. Cahyane abang dluwang : Cahyane pucet banget
10. Dedege dhuwur kencur: Dedege cendek banget
11. Enggale suwe banyu sinaring: Wektune cepet banget
12. Eseme pahit madu: Eseme manis banget
13. Gunemane pahit juruh : Gunemane manis banget
14. Guyone sepi pasar : Guyone rame banget
15. Kawruhe jeru tapak meri: Kawruhe sethithik banget
16. Kulite ireng mori : Kulite putih banget
17. Kulitane wuled godhong lumbu: Kulite gampang suwek
18. Lemune banjo tampah: Lemune bundher banget
19. Mripate sipit mripat iwak : Mripate amba banget
20. Omongane empung watu : Omongane atos banget
21. Pakulitane kuning silit kwali: Pakulitane ireng banget
22. Pemandhenge kedhep tesmak: Pemandenge njinggleng
23. Pikirane landhep dhengkul: Pikirane bodho banget
24. Playune lonjong botor (mimis): Playune banter banget

(Baca juga : 20 Contoh Tembung Lingga lan Wod )

25. Playune rindhik asu digithik: Playune banter banget
26. Playune banther bekecot : Playune rindhik banget
27. Polahe anteng kitiran: Polahe akeh banget
28. Raine resik rembulan : Raine bolong-bolong
29. Rasane legi butrawali: Rasane pait banget
30. Rambute ireng rambut jagung : Rambute rupane abang
31. Rembuge peret beton: Rembuge alus banget
32. Srawunge rnggang gula kumepyur pulut: Srawunge raket banget
33. Tatune arang kranjang: Tatune kerep banget
34. Tembunge pait madu: Tembunge manis banget
35. Rembunge resik peceren: Tembunge rusuh banget
36. Ulate bening leri: Ulate mrengut banget
37. Suwe mijet wohing ranti: Sedhela banget
38. Swarane sepet madu : Suarane merdu banget
39. Wujude agal glepung: Wujude lembut banget
40. Utange arang wulu kucing: Utange akeh banget.

1
Tinggalkan komentar

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Komentar yang paling banyak disorot
Komentar paling hits
1 Komentar dari Author
Unknown Komentar tebaru dari Author
  Subscribe  
Paling baru Paling lama Paling banyak dipilih
Notify of
Unknown
Guest

Tegese atos debog lan renggang gula yaiku

Berlangganan Artikel Via Email

Dapatkan notifikasi postingan soal dan materi terbaru dari Bimbel Brilian secara gratis melalui email anda. Silahkan ketikkan alamat email anda, lalu klik berlangganan. Kemudian jangan lupa cek kotak masuk pada emailnya, untuk mengaktifkan fitur pengiriman notifikasi secara otomatis.