40 CONTOH SANEPA

40 Contoh Sanepa


Sanepa yaiku unen-unen kang duweni teges mbangetake, lan nganggo tembung kosok balen. Sanepa kedadean saka tembung watak (kata sifat) kasambung tembung aran (kata benda).


Tuladha Sanepa :
1. Ambune arum jamban : Ambune banger
2. Awake kuru semangka : Awake lemu banget
3. Awake lemu biting : Awake kuru banget
4. Balunge aros debok : Balunge empuk banget
5. Banyune bening peceren : Banyune butheg banget
6. Barange aji dodhong garing : Barange ora aji banget
7. Bobote abot kapuk : Bobote entheng banget
8. Bobote bot merang segendheng : Bobote etheng banget
9. Cahyane abang dluwang : Cahyane pucet banget
10. Dedege dhuwur kencur: Dedege cendek banget
11. Enggale suwe banyu sinaring: Wektune cepet banget
12. Eseme pahit madu: Eseme manis banget
13. Gunemane pahit juruh : Gunemane manis banget
14. Guyone sepi pasar : Guyone rame banget
15. Kawruhe jeru tapak meri: Kawruhe sethithik banget
16. Kulite ireng mori : Kulite putih banget
17. Kulitane wuled godhong lumbu: Kulite gampang suwek
18. Lemune banjo tampah: Lemune bundher banget
19. Mripate sipit mripat iwak : Mripate amba banget
20. Omongane empung watu : Omongane atos banget
21. Pakulitane kuning silit kwali: Pakulitane ireng banget
22. Pemandhenge kedhep tesmak: Pemandenge njinggleng
23. Pikirane landhep dhengkul: Pikirane bodho banget
24. Playune lonjong botor (mimis): Playune banter banget

(Baca juga : 20 Contoh Tembung Lingga lan Wod )

25. Playune rindhik asu digithik: Playune banter banget
26. Playune banther bekecot : Playune rindhik banget
27. Polahe anteng kitiran: Polahe akeh banget
28. Raine resik rembulan : Raine bolong-bolong
29. Rasane legi butrawali: Rasane pait banget
30. Rambute ireng rambut jagung : Rambute rupane abang
31. Rembuge peret beton: Rembuge alus banget
32. Srawunge rnggang gula kumepyur pulut: Srawunge raket banget
33. Tatune arang kranjang: Tatune kerep banget
34. Tembunge pait madu: Tembunge manis banget
35. Rembunge resik peceren: Tembunge rusuh banget
36. Ulate bening leri: Ulate mrengut banget
37. Suwe mijet wohing ranti: Sedhela banget
38. Swarane sepet madu : Suarane merdu banget
39. Wujude agal glepung: Wujude lembut banget
40. Utange arang wulu kucing: Utange akeh banget.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

one × 5 =

1 Komentar