Soal Bahasa Jawa Kelas 2 SD Bab 1 Diri Sendiri dan Kunci Jawaban

Soal Bahasa Jawa Kelas 2 SD Bab 1 Diri Sendiri dan Kunci JawabanSoal Bahasa Jawa Kelas 2 SD Bab 1 Diri Sendiri dan Kunci Jawaban
Keterangan soal
– Jumlah soal pilihan ganda = 25
– Jumlah soal isian singkat = 15
– Jumlah soal uraian = –

A. WENEHANA TANDHA PING ( X ) AKSARA A, B UTAWA C SANGAREPE PRATELAN SING BENER!

1. Wong tuwaku yaiku ….
a. Mbah kakung lan bapak
b. Bapak lan ibu
c. Ibu lan mbah putri

2. Bapak niku wong ….
a. Wadon
b. Lanang
c. Istri

3. Dulur tuwa sing wadon arane ….
a. Kangmas
b. Simbah putri
c. Mbakyu

4. Mbakyune bapak utawa ibu iku arane ….
a. Budhe
b. Pakdhe
c. Mbakyu

5. Paklik kuwi ….. bapak utawa ibu.
a. Adhine
b. Kangmase
c. Mbakyune

6. Bapake ibu utawa bapak iku arane ….
a. Mbah putri
b. Budhe
c. Mbah kakung

7. Rani : “ …… jenengmu?”
Dika : “Jenengku Dika.”
a. Sapa
b. Kenapa
c. Apa

8. Bayu : “ ………. sing kogawa kuwi?”
Santi : “ Sing tak gawa iki perangko.”
a. Kepriye
b. Pira
c. Apa

9. Panji : “ ……….. regane buku gambar iku.”
Tari : “ Buku gambar iku regane telung ewu.”
a. Pira
b. Ana ngendi
c. Geneya

10. Ahmad : “……….. mbah kakung rawuh?
Nawang : “Mbah kakung rawuh wingi sonten.”
a. Kepriye
b. Geneya
c. Kapan

11. Basa krama inggile turu yaiku ….
a. Tilem
b. Siram
c. Sare

12. Basa krama inggile lara yaiku …..
a. Kesah
b. Ningali
c. Gerah

13. Basa krama inggile lunga yaiku ….
a. Rawuh
b. Tindak
c. Dateng

14. Bapak lagi teka
Ukara ing nduwur iku yen dikramakake dadi ….
a. Bapak nembe dhahar
b. Bapak nembe kesah
c. Bapak nembe rawuh

15. Ibu lagi lara untu
Ukara ing dhuwur iku yen dikramakake dadi ….
a. Ibu nembe gerah talingan
b. Ibu nembe sakit asta
c. Ibu nembe gerah waja

16. Ningrum gelem tuku buku
Ukara ing dhuwur yen dikramakake dadi ….
a. Ningrum bade tumbas buku
b. Ningrum purun kesah buku
c. Ningrum purun tumbas buku

17. Ibu iku wong sing ……. aku.
a. nemukake
b. Nglahirake
c. Lurukake

18. Bapak yen isuk lunga ….. kanggo luru nafkah.
a. Turu
b. Kerja
c. Adus

19. Yen pada ….. sinahu isa dadi bocah sing bodho.
a. Sregep
b. Kesed
c. Seneng

20. Sandi …… sekolah bareng kanca-kancane.
a. Sinahu
b. Nyapu
c. Mangkat

Wacanen kanggo ngisi nomer 21 – 25!

Saben isuk Budi tangi dewe
Budi tangi turu jam setengah lima
Sakbare tangi Budi ngresiki kamare
Bubar ngresiki kamare terus adus nembe sarapan
Jam setengah pitu budi pamit mangkat sekolah
Budi mangkat sekolah bareng kanca-kancane
Budi kuwi bocah sing sregep uga seneng sinahu
Budi disenengi guru-gurune amarga pinter

21. Budi tangi turu jam ….
a. Setengah papat
b. Setengah lima
c. Setengah pitu

22. Bubar ngresiki kamare budi banjur ….
a. Mangkat sekolah
b. Sarapan
c. Adus

23. Jam setengah pitu budi ….
a. Pamit sekolah
b. Pamit sinahu
c. Pamit dolanan

24. Budi kuwi bocah sing sregep uga seneng ….
a. Bal-balan
b. Dolanan
c. Sinahu

25. Budi disenengi guru-gurune amarga ….
a. Sregep
b. Seneng sinahu
c. Pinter

Jika ingin mendownload soal ini, berikut linknya :
Jika ingin mengerjakan soal pilihan gandanya secara online dengan langsung ternilai secara online, silahkan dicoba :
– > Soal Online Bahasa Jawa Kelas 2 SD Bab 1 Diri Sendiri


B. ISINANA CECAK-CECAK ING NGISOR IKI KANTHI WANGSULAN KANG BENER!

1. Dulur tuwa sing lanang diceluk ….

2. Kakange bapak utawa ibu arane ….

3. Bulik kuwi …………….. ibu utama bapak.

4. Ibune bapak utawa ibu iku arane ….

5. Dulur wadon kang lahire luwih ndisik iku diarani ….

6. Bagus : “……………….. kowe wingi ora mangkat sekolah?”
Sri : “Aku wingi lagi lara untu.”

7. Joko : “……………….. kowe tuku garisan kuwi?”
Nawang : “Aku tuku garisan kuwi ana ing toko Makmur.”

8. Rani : “……………….. carane ben dadi bocah pinter?”
Dewi : “Carane kowe kudu sregep sinahu saben dina.”

9. Bu Santi lagi adus
Ukara ing dhuwur iku yen dikramakake dadi ….

10. Pak guru lagi ngendika
Ukara ing dhuwur iku yen dikramakake dadi ….

11. Bu guru durung teka
Ukara ing dhuwur iku yen dikramakake dari ….

12. Supaya dadi bocah sing pinter kudu sregep ….

13. Menawa diparingi hadiah kaliyan Bu guru kudu ngaturake ….

14. Yen ngomong karo wong tuwa kudu nganggo basa ….

15. Yen arep mangkat sekolah kudu  ………….  kaliyan bapak lan ibu.

Jika ingin mendownload soal ini, berikut linknya :
Jika ingin mengerjakan soal pilihan gandanya secara online dengan langsung ternilai secara online, silahkan dicoba :
– > Soal Online Bahasa Jawa Kelas 2 SD Bab 1 Diri Sendiri

KUNCI JAWABAN SOAL ULANGAN HARIAN
BAHASA JAWA KELAS 2 SD BAB 1 DIRI SENDIRI

A. JAWABAN

1. b. Bapak lan ibu
2. b. Lanang
3. c. Mbakyu
4. a. Budhe
5. a. Adhine
6. c. Mbah kakung
7. a. Sapa
8. c. Apa
9. a. Pira
10. c. Kapan
11. c. Sare
12. c. Gerah
13. b. Tindak
14. c. Bapak nembe rawuh
15. c. Ibu nembe gerah waja
16. c. Ningrum purun tumbas buku
17. b. Nglahirake
18. b. Kerja
19. a. Sregep
20. c. Mangkat
21. b. Setengah lima
22. c. Adus
23. a. Pamit sekolah
24. c. Sinahu
25. c. Pinter

B. JAWABAN

1. Kangmas
2. Pakdhe
3. Adhine
4. Mbah Putri
5. Mbakyu
6. Geneya / kenapa
7. Ana ngendi
8. Kepriye
9. Bu Santi nembe siram
10. Pak guru nembe ngendika
11. Bu guru dereng rawuh
12. Sinahu
13. Matur nuwun
14. Krama
15. Pamitan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

seven − seven =